Místo: Czech Republic ZměnaClose

Landis+Gyr S650 Smart Grid Terminál

Řešení pro vysokonapěťové a nízkonapěťové transformátory, monitorování a řízení veřejného osvětlení Smart Grid Terminál S650 vychází z osvědčené hardwarové platformy elektroměru E650. Kombinuje moderní komunikační technologii, odolnost a funkce určené pro smart grid aplikace. Typ S650 (SGT) pro připojení k proudovým transformátorům představuje perfektní řešení pro vysokonapěťové a nízkonapěťové transformační stanice. Zajišťuje výpočty ztrát, analýzy energetických profilů, ochranu… Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Description:

Řešení pro vysokonapěťové a nízkonapěťové transformátory, monitorování a řízení veřejného osvětlení

Smart Grid Terminál S650 vychází z osvědčené hardwarové platformy elektroměru E650. Kombinuje moderní komunikační technologii, odolnost a funkce určené pro smart grid aplikace.

Typ S650 (SGT) pro připojení k proudovým transformátorům představuje perfektní řešení pro vysokonapěťové a nízkonapěťové transformační stanice. Zajišťuje výpočty ztrát, analýzy energetických profilů, ochranu a optimalizaci zařízení, monitorování kvality elektrické energie a vzdálené monitorování a řízení.

Výpočet ztrát je prováděn mezi zákazníky a terminálem S650 SGT podle MID nebo místních schválených norem. S650 zajišťuje řešení pro většinu provozních případů energetických kalkulací, zaznamenává spotřebu činné a jalové energie podle tarifů, provádí analýzy energie atd.

Pro vzdálené odečty jsou po jedné sekundě monitorovány klíčové okamžité hodnoty RMS (UL-N, UL-L, I, In, P, Q, cosΦ, PF, THD, nesymetrie napětí a proudu atd.) nebo se zaznamenávají průměrné hodnoty v zátěžových profilech pro účely analýzy sítě a transformátoru, optimalizaci ztrát, problémy s rozložením zátěže a harmonickými kmity.

Většina událostí definujících kvalitu energie (přepětí nebo podpětí, přerušení dodávky) se zaznamenává do speciálního záznamu s řadou událostí, jako jsou např. časová razítka, délka trvání, magnituda a fáze, které umožňují snadno vypočítat parametry SAIDI (průměrnou systémovou dobu trvání přerušení dodávky elektrické energie). Pro každé přepětí/podpětí a přerušení dodávky energie lze zaznamenat až 30 událostí.

Mimo výše uvedené vlastnosti nabízí S650 SGT ještě identifikaci specifických potřeb pro vzdálené monitorování zařízení v transformační stanici pro účely vzdálené prevence nebo poskytuje informace o jakýchkoli potenciálních poškozeních nebo pro optimalizaci provozu.

Terminál S650 pro přímé připojení je výborně přizpůsoben pro aplikace veřejného osvětlení díky integrovaným astronomickým hodinám a výkonným automatizačním funkcím, které kombinují robustní měření s pokročilými možnostmi komunikace.

Vlastnosti
 • Komunikační modularita
 • Výkonné měření
 • Podpora instalace a optimalizace
 • Funkce vzdáleného terminálu
 • Aplikace veřejného osvětlení
Varianty
 • SMA310
 • SMA410/SFA410
 • SMA405/SFA410
 • SMA402/SFA402
 • SMA510
Dostupnost
 • Asia-Pacific
 • Evropa, Střední Východ a Afrika