Místo: Czech Republic ZměnaClose

Zvyšování laťky pro společenskou odpovědnost

Tři pilíře udržitelného rozvoje

Landis+Gyr přikládá nejvyšší váhu udržitelnému rozvoji a zavazuje se být odpovědnou právnickou osobou. Toto své úsilí dokládáme prostřednictvím tří hlavních pilířů: zelenější technologie, zelenější procesy a zelenější produkty. Naše technologie inteligentního měření umožňují inteligentní a odpovědné využívání přírodních zdrojů a integraci alternativních zdrojů energie. Neustále usilujeme o optimalizaci svého dodavatelského řetězce a inovování produktů podporujících udržitelný rozvoj.

Jdeme příkladem

Naším cílem je pomáhat společnostem a spotřebitelům zmenšovat uhlíkovou stopu díky lepšímu hospodaření s energií. Abychom šli v tomto směru příkladem, do výrobních procesů u Landis+Gyr jsou začleněny recyklační programy, eliminace používání škodlivých chemických látek a minimalizace tvorby odpadů. Navíc splňujeme ekologické předpisy a normy ve shodě s ISO.

QEHS

Zásady Landis+Gyr v oblasti kvality, ekologie, zdraví a bezpečnosti (QEHS) směřují k tomu, aby naše vysoce kvalitní produkty a služby působily v harmonii se životním prostředím a zlepšovaly způsoby používání energie spotřebiteli. Zároveň znamenají, že přísně dodržujeme veškeré předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnosti ku prospěchu svých zaměstnanců.

Etický kodex

Etický kodex Landis+Gyr předepisuje nejvyšší úroveň etiky spolu se základními principy a klíčovými zásadami a postupy. Každý z našich 6.000 zaměstnanců se usilovně snaží o dodržování těchto standardů. Má-li kterýkoli člen našeho personálu dotazy nebo pochybnosti týkající se kodexu, dobře ví, že může vyhledat pomoc svého nadřízeného nebo přímo specializovaného pracovníka pro dohled nad dodržováním předpisů. Kodex je prohlášením o zásadách pro individuální i pracovní chování a v žádném případě nenahrazuje pracovní smlouvu ani neposkytuje záruku stálého zaměstnání.

Stáhněte si náš etický kodex

Uhlíková stopa

Abychom byli skutečně odpovědní za dodržování svého poslání spočívajícího v lepším hospodaření s energií, spolupracujeme od roku 2007 s nezávislou společností, která měří naši vlastní uhlíkovou stopu. Tato společnost zajišťuje pravidelný sběr dat o emisích skleníkových plynů a jejich analýzu se zaměřením na možnosti zlepšení. Celkově jsme své emise snížili již o 40 procent!

Stáhněte si naši zprávu o udržitelnosti

Máte s námi společný cíl lepší udržitelnosti a lepšího hospodaření s energií?

Seznamte se s našimi volnými místy a přidejte se k našemu týmu!

Zobrazit aktuální nabídky zaměstnání

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close