Místo: Czech Republic ZměnaClose

Kodex firemního chování společnosti Landis+Gyr ztělesňuje náš závazek podporovat silnou kulturu dodržování předpisů coby základní kámen našeho podnikání. Abychom ukázali, že zásady našeho kodexu jsou skutečně postihnutelné, jsme připraveni učinit vše, co je nezbytné k zajištění toho, aby naše společnost byla řízena v souladu s těmito závazky.

Náš nástroj pro hlášení nazvaný SpeakUp definuje výhradní komunikační kanál pro hlášení potenciálních situací, které poukazují na porušení tohoto kodexu. Zatímco naši zaměstnanci mají samostatnou interní metodu pro hlášení jakýchkoli pochybení, tento externí kanál se vztahuje výhradně na naše obchodní partnery, jejich zaměstnance a další třetí strany, stejně jako na rodinné příslušníky výše uvedených.

Stížnost můžete kdykoli anonymně podat prostřednictvím systému SpeakUp  prostřednictvím telefonu nebo elektronické zprávy (odkaz níže). Uveďte prosím podrobný popis incidentu (kdo, co, kdy, jak) a důkazy, které podporují vaše hlášení. Obecná tvrzení bez specifických podrobností nelze prošetřit.

POZNÁMKA: Systém SpeakUp není určen pro stížnosti zákazníků nebo otázky související se smlouvou týkající se našich produktů nebo služeb. Proto bychom vás místo toho odkázali na náš zákaznický portál.

Systém SpeakUp

Anonymně kdykoli podejte stížnost prostřednictvím systému SpeakUp

Kontaktní informace

Co se stane po odeslání hlášení?

Všechny zprávy budou určeny k přímému posouzení společnosti Landis+Gyr [Chief Compliance Officer]. Po podání hlášení obdržíte číslo případu, které musí být uchováváno, aby bylo možné sledovat průběh řešení daného hlášení.

Každé hlášení je pečlivě a individuálně zváženo. Formální proces vyšetřování bude následovat, pokud bude vaše hlášení shledáno důvěryhodným a podloženo dostatečnými důkazy.

Všechna šetření budou řešena s nejpřísnější důvěrností a budou do jeho průběhu zahrnovány pouze osoby, které potřebují být zapojeny. Naši kontroloři dodržování předpisů mohou vést důvěrné pohovory se zaměstnanci, dodavateli nebo kýmkoli, kdo je považován za důležitého pro úspěšné šetření.

Po přezkoumání všech zjištění našeho šetení určíme, zda došlo k porušení, a podle potřeby podnikneme odpovídající kroky. Přihlaste se zpět do systému SpeakUp a podívejte se na číslo vašeho jednotlivého případu, abyste byli informováni o výsledku.

POZNÁMKA: Landis+Gyr zakazuje odvetná opatření jakéhokoli druhu proti komukoli, kdo v dobré víře vznese obavy. Jakékoli pokusy zaměstnance o odvetu proti zprávě předložené v dobré víře mohou vést k disciplinárnímu řízení, včetně možnosti propuštění. Landis+Gyr se rovněž zavazuje chránit práva obviněné osoby.

Ombudsperson

Alternativní kanál pro hlášení porušení našeho Kodexu je k dispozici kontaktováním vyhrazeného veřejného ochránce práv – ombudsmana. Ombudsman bude vystupovat jako neutrální třetí strana a prostředník mezi oznamující stranou a společností Landis+Gyr a bude s vaším hlášením nakládat způsobem, který je v souladu se zásadami diskrétnosti a důvěrnosti obsaženými v těchto zásadách. Pokud se tak rozhodnete, nebudete povinni se ombudsmanovi identifikovat.

Po obdržení vašeho hlášení ombudsman zkontroluje a posoudí předložené skutečnosti, aby vytvořil souhrn vašeho případu, který bude poté předán společnosti Landis + Gyr CCO v případě, že bude považováno za nutné další interní vyšetřování. Ombudsman má možnost kontaktovat poskytovatele hlášení (zaměstnance) v případě, že je třeba více podrobností k doložení nároku. Ombudsman bude vždy k dispozici, aby případ podrobněji projednal, a to i po sdělení původní stížnosti.

Kontaktní údaje ombudsmana najdete pomocí výše uvedeného odkazu Kontaktní informace.