Místo: Czech Republic ZměnaClose

Komunikační modul Landis+Gyr E65C

Měřiče energií jsou dlouhodobá investice – například ve srovnání s telekomunikačními řešeními, které stárnou podstatně rychleji. Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Description:

Ochrana investic díky modulární konstrukci

Měřiče energií jsou dlouhodobá investice – například ve srovnání s telekomunikačními řešeními, které stárnou podstatně rychleji. Komunikační moduly značky Landis+Gyr umožňují nejúspornější modernizaci nebo výměnu přenosových technologií.

V současnosti používané komunikační technologie, jako například LTE, PSTN analog, PSTN digital, GSM, GPRS, TCP/IP nebo ADSL bude možné v blízké budoucnosti rozšířit o UMTS nebo další technologie. To znamená, že není vždy nezbytně nutné modernizovat na nejnovější technologie: ve skutečnosti lze výrazně ušetřit, pokud čas od času spadnou ceny osvědčených přenosových metod.

Komunikace podle objemu
Většina modulů podporuje nejen připojení k pevné instalaci v blízkosti bodu měření (CS, RS-232, RS-485, Ethernet), ale též dálkový přenos přes modem, sítě GSM nebo GPRS. K přenosu dat lze použít protokoly IEC-62056-21 a DLMS příslušného výrobce.

Snadná instalace…
Díky možnosti výměny modulů a zapojení typu Plug & Play je instalace levná. Již instalované měřící přístroje (včetně externích výrobů) lze modernizovat připojením externího adaptéru, pokud podporují rozhraní CS-, RS-232- or RS-485.

…a nové možnosti
Připojení příslušenství umožňující přenos dat novými metodami otevírá dodavatelům energií nové možnosti. Vícenásobné zapojení a provoz v režimu multi-master zvyšují ekonomickou výhodnost a dostupnost. Nejdůležitější však je skutečná obousměrnost umožňující nové nabídky služeb, které vycházejí vstříc požadavkům liberalizovaného energetického trhu – a také vstup do éry moderního měření.

Funkce
 • Dálkový odečet, reset, synchronizace a reparametrizace měřícího přístroje
 • Instalace Plug & Play do skříně měřícího přístroje nebo externí připojení pomocí adaptéru
 • Provoz multi-master (až 32 měřících přístrojů, několik ústředních stanic)
 •  Pevná nebo dynamická TCP/IP
 • DLMS, IEC-62056-21
Varianty
 • LTE
 • UMTS
 • GPRS
 • GSM
 • Ethernet
 • M-Bus
 • S0 Interface
 • CS Interface (active and passive)
 • RS-232 Interface
 • RS-485 Interface
Dostupnost
 • Evropa, Střední Východ a Afrika