Místo: Czech Republic ZměnaClose

Ochrana osobních

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním informací tak, jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše soukromí je pro společnost Landis+Gyr AG i pro její dceřiné a sesterské společnosti a pobočky (dále jen „Landis+Gyr“) důležité. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují druhy informací, které o vás můžeme shromažďovat, když navštěvujete naše webové stránky, a to, jak se používají. Naše zásady ochrany osobních údajů zahrnují zásady společnosti Landis+Gyr pro používání souborů cookies a kdykoli podléhají změnám bez oznámení. Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali veškeré aktualizace této stránky. Podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů nejsou dotčeny jakékoli smluvní podmínky, které s námi můžete uzavřít a které budou mít před podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů přednost.

1. Osobní údaje

Termín „osobní údaje“ tak, jak je používán v těchto zásadách ochrany osobních údajů, se týká takových informací, jako je vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa nebo telefonní číslo, které lze použít k vaší identifikaci. Obecně budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si však právo provádět další zpracování v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném právními předpisy nebo na podporu jakéhokoli zákonného nebo trestního vyšetřování.
Další části vysvětlují, jak od vás osobní údaje shromažďujeme.

2. Použití osobních údajů

Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace, což vám umožňuje navštěvovat naše stránky, aniž byste nám říkali, kdo jste. Některé služby mohou však vyžadovat, abyste nám osobní údaje poskytli. V takových situacích, pokud se rozhodnete zadržet jakékoli námi požadované osobní údaje, nemusí být možné, abyste získali přístup k určitým částem stránek a abychom vám my odpověděli na vaše dotazy.

Osobní údaje můžeme shromažďovat a používat k tomu, abychom vám poskytovali produkty nebo služby, abychom vám produkty a služby fakturovali, abychom nabízeli produkty a služby, o nichž si myslíme, že vás mohou zajímat, nebo abychom s vámi komunikovali za jinými účely, které jsou zjevné z okolností nebo o nichž vás informujeme, když od vás osobní údaje shromažďujeme.

3. Nezpřístupnění osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, sdílet ani jinak distribuovat třetím stranám vyjma toho, co je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jiným sesterským společnostem Landis+Gyr po celém světě, které souhlasí s tím, že s nimi budou nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje lze také předávat třetím stranám, které jednají naším jménem, za účelem dalšího zpracování v souladu s účelem/účely, k nimž byly údaje původně shromážděny, nebo mohou být jinak zákonně zpracovávány, např. pro poskytování služeb, vyhodnocování užitečnosti těchto webových stránek, marketing, správu dat nebo technickou podporu. Tyto třetí strany s námi uzavřely smlouvu jen za účelem použití osobních údajů ke sjednanému účelu, a nikoli proto, aby vaše osobní údaje prodávaly třetím stranám a aby je zpřístupnily třetím stranám, vyjma toho, kdy toto může být vyžadováno ze zákona, povoleno námi nebo uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Od vás nashromážděné osobní údaje lze také předat třetí straně v případě, že dojde k prodeji, postoupení nebo převodu podniku tohoto pracoviště nebo jeho části a údajů zákazníků s ním spojených, v kterémžto případě bychom požadovali, aby kupující, nabyvatel nebo příjemce nakládali s osobními údaji v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje lze také zpřístupnit třetí straně, pokud to je od nás vyžadováno z důvodu platných právních předpisů, soudního příkazu nebo vládního nařízení nebo pokud je takovéto zpřístupnění jinak nezbytné na podporu jakéhokoli trestního nebo právního šetření nebo procesu zde či v zahraničí.

4. Právo na přístup, opravu a odstranění

Kdykoli zpracováváme osobní údaje, činíme odpovídající kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou přesné a aktuální pro účely, k nimž byly shromážděny. Máte možnost vznést vůči zpracovávání svých osobních údajů námitku, pokud takovéto zpracovávání není přiměřeně vyžadováno pro legitimní obchodní účel nebo tak, jak popisují tyto zásady, nebo za účelem dodržování právních předpisů z naší strany. V případě elektronického přímého marketingu vám zajistíme způsob, jak vyjádřit výslovný nesouhlas se zasíláním dalších marketingových materiálů, nebo způsob, jak vyjádřit výslovný souhlas, je-li to ze zákona vyžadováno. Pokud nás budete chtít kontaktovat ohledně toho, jak vaše osobní údaje používáme, nebo abyste vznesli námitku vůči zpracovávání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese Landis+Gyr AG, Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham, Švýcarsko nebo nám zašlete e-mail na adresu Data.Privacy@landisgyr.com.

Žádosti o vymazání osobních údajů podléhají veškerým platným zákonným a etickým ohlašovacím povinnostem nebo povinnostem archivace dokumentů nebo jejich uchovávání, které nám byly uloženy.

5. Zabezpečení a důvěrnost

V rámci společnosti Landis+Gyr budou vaše osobní údaje přenášeny a uloženy v chráněném prostředí. Abychom zajistili zabezpečení a důvěrnost osobních údajů, které shromažďujeme, používáme datové sítě, které jsou mimo jiné chráněny standardním firewallem v oboru a ochranou heslem. Během nakládání s vašimi osobními údaji přijímáme opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby dané informace přiměřeně chránila před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zpřístupněním, pozměněním či zničením.

6. Přenos údajů

Landis+Gyr je celosvětovou skupinou společností a má databáze v různých zemích, z nichž některé provozují její místní dceřiné společnosti a některé z nich provozují třetí strany jménem místní sesterské společnosti Landis+Gyr. Vaše údaje můžeme přenášet do jedné z těchto databází skupiny mimo zemi vašeho bydliště, potenciálně i včetně zemí, které nemusí vyžadovat odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů v porovnání s tou, jaká je zajištěna ve vaší zemi.

Společnost Landis+Gyr však zavedla právní záruky, aby zajistila účinnou úroveň ochrany údajů, zejména pokud jde o předávání osobních údajů mimo EHP a Švýcarsko.

7. Zásady pro soubory „cookies“

Stejně jako většina společností používá i Landis+Gyr na svých webových stránkách soubory cookies a podobné technologie (dále jen „soubory cookies“) za účelem usnadnění a zlepšení vaší práce online. Soubor „cookie“ je malá informace, která se odesílá do vašeho prohlížeče a ukládá se na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookies jsou odesílány zpět na naše webové stránky, aby nám umožnily rozpoznat vaše zařízení.

Můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o vašich návštěvách těchto webových stránek, jako to, jaké stránky navštěvujete, webové stránky, z kterých jste přišli, a jaké vyhledávání provádíte. Tyto informace používáme k tomu, aby nám pomáhaly zlepšovat obsah stránek a sestavovat pro interní účely průzkumu trhu souhrnné statistiky o jednotlivcích, kteří naše stránky používají. Činíme-li tak, můžeme instalovat soubory cookies, které shromažďují název domény uživatele, vašeho poskytovatele internetových služeb a datum a čas přístupu.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby vás informoval, když soubor cookie dostanete. To vám umožní se rozhodnout, zda jej chcete přijmout, či nikoli. Pokud jej nepřijmete, pak nemusíte být schopni používat všechny funkce softwaru svého prohlížeče.

Pokud nezakážete soubory cookies na našich webových stránkách, používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že tyto soubory cookies používáme.

8. Osobní údaje nezletilých

Tyto webové stránky nejsou určeny pro nezletilé mladší 16 let a my vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nezletilých mladších 16 let pro používání těchto webových stránek, které jsou pod kontrolou Landis+Gyr. Pokud se dozvíme, že jsme nedopatřením obdrželi osobní údaje od návštěvníka mladšího 16 let, tyto informace ze svých záznamů vymažeme.

9. Odkazy na jiné stránky

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro tyto webové stránky, a nikoli pro webové stránky vlastněné třetími stranami. Můžeme uvádět odkazy na jiné webové stránky, o nichž se domníváme, že mohou naše návštěvníky zajímat. Naším cílem je zajistit, aby takovéto webové stránky splňovaly nejvyšší standard. Nicméně z důvodu povahy internetu nemůžeme garantovat standardy ochrany osobních údajů webových stránek, na něž odkazujeme, ani nést odpovědnost za obsah jiných stránek, než jsou tyto, a tyto zásady ochrany osobních údajů nejsou určeny k tomu, aby platily pro jakékoli propojené stránky nepatřící společnosti Landis+Gyr.

10. Kontaktujte nás

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo byste chtěli učinit jakákoli doporučení nebo máte připomínky ke zlepšení kvality našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese Landis+Gyr AG, Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham, Švýcarsko, nebo nám zašlete e-mail na adresu Data.Privacy@landisgyr.com.