Místo: Czech Republic ZměnaClose

Globální leader v oboru

Landis+Gyr je po více než 120 let leaderem v oblasti řešení pro energetický management. Prostřednictvím rozvinuté infrastruktury měření a dalších nejmodernějších technologií inteligentních sítí pomáháme energetickým společnostem na celém světě vylepšovat provozní postupy, chránit investice, snižovat provozní náklady a poskytovat lepší služby zákazníkům. Portfolio produktů a služeb Landis+Gyr zaměřené na kvalitu, spolehlivost a inovace může pomoci i vám a přinést modernizaci vaší inteligentní sítě pro budoucnost.

Naše poslání

V Landis+Gyr sdílíme společnou vizi s energetickými společnostmi a koncovými spotřebiteli na celém světě: lepší hospodaření s energií. Pro energetické společnosti to znamená optimalizovaný provoz, úspory nákladů a spolehlivější služby zákazníkům. Pro spotřebitele to znamená menší ekologickou stopu, možnosti snižování nákladů a nástroje pro řízení vlastní spotřeby energie. S využitím našich nejpokročilejších produktů a řešení můžeme společně pracovat na vytváření inteligentnější sítě prospívající všem.

Naše hodnoty

Customer Focus

Zaměření na zákazníka

Naše inovační produkty a řešení stavějí na celém století naslouchání zákazníkům a úsilí o porozumění jejich potřebám. Při všem, co děláme, neustále myslíme na své zákazníky a na to, abychom jim pomáhali překonávat všechny výzvy, na které mohou narážet.

Trusted Partner

Důvěryhodný partner

Jsme pro své zákazníky více než jen poskytovatelem služeb – jsme jejich partnerem. Při každém setkání s nimi usilujeme o rozvoj dlouhodobých vztahů tak, abychom byli schopni poskytovat nejvyšší úroveň podpory, kdykoli a kdekoli je zapotřebí.

Innovative Spirit

Inovační myšlení

V Landis+Gyr máme inovace doslova zabudovány ve své DNA, od poskytovaných služeb až po marketing a od prodeje až po kancelářskou práci. Náš kreativní přístup k vyvíjení nejmodernějších řešení nám umožnil posunout celý obor dopředu a nabízet pozitivní příležitosti jak pro energetické společnosti, tak pro spotřebitele a pro celou společnost.

Commitment to Quality

Závazek kvality

Každý krok našich procesů od úvodního konceptu a konstrukce až po výrobu a dodávku je zaměřen na kvalitu a bezchybné provedení. Naši zákazníci očekávají bezvadnou funkčnost, a přesně tu bez ustání vytváříme. Přitom udržujeme nejvyšší standardy poskytovaných služeb.


Proč zvolit Landis+Gyr?

Už od roku 1896 pomáhá Landis+Gyr energetickým společnostem a koncovým uživatelům lépe hospodařit s energií s využitím pokročilých měřicích technologií. Jsme skutečným světovým leaderem v budování systémů inteligentního měření, které jsou synonymem snižování nákladů a zvyšování účinnosti. Naše dlouhá a úspěšná historie je založena na schopnosti poskytovat skutečně ucelená měřicí řešení, která jsou individuálně přizpůsobena pro potřeby jednotlivých zákazníků.

Technologie inteligentní sítě

Integrované produkty a služby Landis+Gyr dnes vytyčují cestu pro novou generaci řešení energetického managementu. Poskytujeme například aplikace pro inteligentní sítě, technologie řízení odběru, řešení pro analýzu dat, integraci obnovitelných zdrojů – tedy ucelené portfolio, které umožní energetickým společnostem i spotřebitelům plně využít potenciálu inteligentních sítí.


Landis+Gyr je světovým leaderem pro integrovaná řešení energetického managementu.

Více než 100 let výsledků

Již od roku 1896 je Landis+Gyr globálním leaderem v oblasti řešení pro energetický management. Již více než 3.500 energetickým společnostem na celém světě jsme poskytli nejširší portfolio produktů a služeb v oboru. Se svým celosvětovým týmem více než 1.300 techniků, vývojových specialistů a vědců, a také certifikacemi podle ISO v oblasti kvality a ekologických postupů se zaměřujeme na zvyšování energetické účinnosti, zefektivňování provozu a zlepšování služeb zákazníkům pro poskytovatele v energetické oblasti.

Vrcholový management a představenstvo

Seznamte se s jedním z nejzkušenějších manažerských týmů v oboru a představenstvem společnosti.

Povídejte se na náš tým vrcholového vedení

Úspěchy a ocenění

Společnost Landis+Gyr je celosvětově uznávaná jako leader ve svém oboru, nejen proto, že přes sto let stojí v čele technologií pro energetický management, ale také proto, že proaktivně sdílí své znalosti a názory s různými energetickými společenstvími pro uspokojování potřeb měnícího se světa.

Zde jsou některá ocenění, která jsme získali jako uznání za svou práci pro obor energetiky:

Greentech Media

Grid Edge 20: Společnosti přetvářející obor energetiky v USA – ocenění naší schopnosti rozvíjet trh prostřednictvím inovačních řešení

Frost & Sullivan

Globální AMI společnost roku 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 a 2019 (v roce 2015 se ocenění nevyhlašovalo) – ocenění naší vůdčí role v oblasti AMI v Severní Americe, Evropě, Brazílii a regionu Asia Pacific

Asian Utility Week Awards 2017

Nejlepší implementační projekt AMI nebo IoT sítě – za spolupráci Landis+Gyr se společností Tokyo Electric Power Company při výstavbě nejrozsáhlejší IoT sítě na světě

Nejlepší projekt zapojení zákazníků – za naši spolupráci se společností Meralco a jejím předplaceným řešením K-Load podporovaným AMI

IBM Business Partners

2013 ocenění IBM Beacon Award za Nejlepší řešení v oboru pro energetiku a energetické společnosti – ocenění za naši vynikající úroveň obchodních procesů, inovace a mimořádnou péči o klienty

Connected World

100 nejlepších inovačních společností – ocenění za naše stálé nasazení na trhu a technologie měnící prostředí v oboru

Královská společnost pro prevenci nehod

Zlatá medaile RoSPA 2012 – udělovaná souvisle po dobu šesti let za naše úsilí o zlepšování předcházení úrazům a prevenci při ochraně zdraví

Global Cleantech

Ocenění 2010 Global Cleantech 100 – udělené za naše dodávky produktů a služeb inteligentní sítě

Týden průmyslu

10 nejlepších výrobních závodů roku 2010 – ocenění naší schopnosti uspokojovat poptávku po AMI technologiích

Francouzské úřady

Ace of Business in Allier – uděleno za náš důraz na lokální outsourcing, který vedl ke vzniku šesti firem v oblasti Montluçon

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close