Místo: Czech Republic ZměnaClose

Globální leader v oboru

Landis+Gyr je po více než 120 let leaderem v oblasti řešení pro energetický management. Prostřednictvím rozvinuté infrastruktury měření a dalších nejmodernějších technologií inteligentních sítí pomáháme energetickým společnostem na celém světě vylepšovat provozní postupy, chránit investice, snižovat provozní náklady a poskytovat lepší služby zákazníkům. Portfolio produktů a služeb Landis+Gyr zaměřené na kvalitu, spolehlivost a inovace může pomoci i vám a přinést modernizaci vaší inteligentní sítě pro budoucnost.

Naše poslání

V Landis+Gyr sdílíme společnou vizi s energetickými společnostmi a koncovými spotřebiteli na celém světě: lepší hospodaření s energií. Pro energetické společnosti to znamená optimalizovaný provoz, úspory nákladů a spolehlivější služby zákazníkům. Pro spotřebitele to znamená menší ekologickou stopu, možnosti snižování nákladů a nástroje pro řízení vlastní spotřeby energie. S využitím našich nejpokročilejších produktů a řešení můžeme společně pracovat na vytváření inteligentnější sítě prospívající všem.

Naše hodnoty

Customer Focus

Zaměření na zákazníka

Naše inovační produkty a řešení stavějí na celém století naslouchání zákazníkům a úsilí o porozumění jejich potřebám. Při všem, co děláme, neustále myslíme na své zákazníky a na to, abychom jim pomáhali překonávat všechny výzvy, na které mohou narážet.

Trusted Partner

Důvěryhodný partner

Jsme pro své zákazníky více než jen poskytovatelem služeb – jsme jejich partnerem. Při každém setkání s nimi usilujeme o rozvoj dlouhodobých vztahů tak, abychom byli schopni poskytovat nejvyšší úroveň podpory, kdykoli a kdekoli je zapotřebí.

Innovative Spirit

Inovační myšlení

V Landis+Gyr máme inovace doslova zabudovány ve své DNA, od poskytovaných služeb až po marketing a od prodeje až po kancelářskou práci. Náš kreativní přístup k vyvíjení nejmodernějších řešení nám umožnil posunout celý obor dopředu a nabízet pozitivní příležitosti jak pro energetické společnosti, tak pro spotřebitele a pro celou společnost.

Commitment to Quality

Závazek kvality

Každý krok našich procesů od úvodního konceptu a konstrukce až po výrobu a dodávku je zaměřen na kvalitu a bezchybné provedení. Naši zákazníci očekávají bezvadnou funkčnost, a přesně tu bez ustání vytváříme. Přitom udržujeme nejvyšší standardy poskytovaných služeb.


Proč zvolit Landis+Gyr?

Už od roku 1896 pomáhá Landis+Gyr energetickým společnostem a koncovým uživatelům lépe hospodařit s energií s využitím pokročilých měřicích technologií. Jsme skutečným světovým leaderem v budování systémů inteligentního měření, které jsou synonymem snižování nákladů a zvyšování účinnosti. Naše dlouhá a úspěšná historie je založena na schopnosti poskytovat skutečně ucelená měřicí řešení, která jsou individuálně přizpůsobena pro potřeby jednotlivých zákazníků.

Technologie inteligentní sítě

Integrované produkty a služby Landis+Gyr dnes vytyčují cestu pro novou generaci řešení energetického managementu. Poskytujeme například aplikace pro inteligentní sítě, technologie řízení odběru, řešení pro analýzu dat, integraci obnovitelných zdrojů – tedy ucelené portfolio, které umožní energetickým společnostem i spotřebitelům plně využít potenciálu inteligentních sítí.


Landis+Gyr je světovým leaderem pro integrovaná řešení energetického managementu.

Více než 100 let výsledků

Již od roku 1896 je Landis+Gyr globálním leaderem v oblasti řešení pro energetický management. Již více než 3.500 energetickým společnostem na celém světě jsme poskytli nejširší portfolio produktů a služeb v oboru. Se svým celosvětovým týmem více než 1.300 techniků, vývojových specialistů a vědců, a také certifikacemi podle ISO v oblasti kvality a ekologických postupů se zaměřujeme na zvyšování energetické účinnosti, zefektivňování provozu a zlepšování služeb zákazníkům pro poskytovatele v energetické oblasti.

Vrcholový management a představenstvo

Seznamte se s jedním z nejzkušenějších manažerských týmů v oboru a představenstvem společnosti.

Povídejte se na náš tým vrcholového vedení

Úspěchy a ocenění

Společnost Landis+Gyr je celosvětově uznávaná jako leader ve svém oboru, nejen proto, že přes sto let stojí v čele technologií pro energetický management, ale také proto, že proaktivně sdílí své znalosti a názory s různými energetickými společenstvími pro uspokojování potřeb měnícího se světa.

Zde jsou některá ocenění, která jsme získali jako uznání za svou práci pro obor energetiky:

Greentech Media

Grid Edge 20: Společnosti přetvářející obor energetiky v USA – ocenění naší schopnosti rozvíjet trh prostřednictvím inovačních řešení

Frost & Sullivan

Globální AMI společnost roku 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 a 2019 (v roce 2015 se ocenění nevyhlašovalo) – ocenění naší vůdčí role v oblasti AMI v Severní Americe, Evropě, Brazílii a regionu Asia Pacific

Asian Utility Week Awards 2017

Nejlepší implementační projekt AMI nebo IoT sítě – za spolupráci Landis+Gyr se společností Tokyo Electric Power Company při výstavbě nejrozsáhlejší IoT sítě na světě

Nejlepší projekt zapojení zákazníků – za naši spolupráci se společností Meralco a jejím předplaceným řešením K-Load podporovaným AMI

IBM Business Partners

2013 ocenění IBM Beacon Award za Nejlepší řešení v oboru pro energetiku a energetické společnosti – ocenění za naši vynikající úroveň obchodních procesů, inovace a mimořádnou péči o klienty

Connected World

100 nejlepších inovačních společností – ocenění za naše stálé nasazení na trhu a technologie měnící prostředí v oboru

Královská společnost pro prevenci nehod

Zlatá medaile RoSPA 2012 – udělovaná souvisle po dobu šesti let za naše úsilí o zlepšování předcházení úrazům a prevenci při ochraně zdraví

Global Cleantech

Ocenění 2010 Global Cleantech 100 – udělené za naše dodávky produktů a služeb inteligentní sítě

Týden průmyslu

10 nejlepších výrobních závodů roku 2010 – ocenění naší schopnosti uspokojovat poptávku po AMI technologiích

Francouzské úřady

Ace of Business in Allier – uděleno za náš důraz na lokální outsourcing, který vedl ke vzniku šesti firem v oblasti Montluçon