Místo: Czech Republic ZměnaClose

Rozumíme vašim potřebám

Zastaralé technologie měření zapříčiňují stagnaci růstu mnoha energetických společností. Hledání nových výnosových kanálů a zlepšování návratnosti investic může být neúspěšné bez komplexních strategií včetně programu přímé spolupráce se spotřebiteli, který zlepšuje komunikaci s koncovým uživatelem.

Landis+Gyr má pro budoucnost připravené portfolio integrovaných AMI řešení a služeb, které energetickým společnostem umožňují řídit celkové náklady na technologickou základnu a chránit výnosy. Zlepšená viditelnost sítě umožňuje lepší plánování investic a síťového provozu, zatímco provozní efektivitu lze maximalizovat na základě snadného, bezpečného přístupu k rozhodujícím datům. Analýza bohatých souborů dat otevírá příležitosti pro nové služby koncovým spotřebitelům a nové obchodní modely.

Jednoduše začněme

Multi-Commodity AMI

Vícekomoditní AMI

Zlepšování provozu a služeb začíná digitálním snímáním hodnot a obousměrnou komunikací, které poskytují technologie inteligentního měření Landis+Gyr. Při dodávání dat v reálném čase a pokročilých metrik poskytují inteligentní měřiče zásadní informace, které energetickým společnostem pomáhají transformovat své služby zákazníkům, snižovat provozní náklady a přijímat kvalifikovanější investiční rozhodnutí.

Můžete se dozvědět více

Analytics

Analytics

Zvýšení spolehlivosti a snížení provozních nákladů díky platformě Landis+Gyr Advanced Grid Analytics. S využitím dat z AMI a distribučních senzorů, které již máte k dispozici, se naše komplexní sada aplikací bezproblémově začlení do vašeho stávajícího systému a stane se součástí mimořádně přesného modelu vaší rozvodné sítě s nebývale širokými možnostmi plánování a optimalizace v reálném čase.

Můžete se dozvědět více

Consumer Engagement

Spolupráce se spotřebiteli

Vaši spotřebitelé si přejí svobodu a flexibilitu, a vy si přejete lepší a dlouhodobé vztahy se svými spotřebiteli. Produkty Landis+Gyr pro spolupráci se spotřebiteli umožňují obojí. Díky nim můžete nabídnout svým zákazníkům online úhrady a možnosti rozpočtování, větší svobodu při řízení jejich vlastní spotřeby a příležitost využívat udržitelnější zdroje energie.

Můžete se dozvědět více

Kontaktujte Landis+Gyr

Neváhejte se s námi spojit pro podrobnější informace o tom, jak inovační řešení Landis+Gyr mohou zvýšit a ochránit vaše výnosy.

Kontaktujte nás