Místo: Czech Republic ZměnaClose

Zdroj pro vaše řešení

AMI patří k základním, integrovaným součástem provozu energetické společnosti. Řešení pro inteligentní měření vyžaduje kromě počáteční investice také profesionální provozní podmínky, péči a údržbu během celého životního cyklu. Energetická společnost musí učinit klíčové rozhodnutí, zda bude takové řešení provozovat zcela sama, nebo zda bude část služeb objednávat od externího partnera, nebo zda činnost v oblasti AMI dokonce plně outsourcuje.

Zásadní otázka je: které odpovědnosti chce energetická společnost nést sama a v jakých oblastech je možné převést odpovědnost na externího partnera? Ať už jsou preference energetické společnosti jakékoli, Landis+Gyr může nabídnout optimální portfolio služeb od provozní podpory až po plně zajišťované provozní služby typu IoT.