Místo: Czech Republic ZměnaClose

Landis+Gyr ULTRAHEAT/COLD qp 150 T550 (UH50…)

ULTRAHEAT qp 150 s novým designem pracuje s vysoce přesnou a osvědčenou ultrazvukovou technologií a lze jej flexibilně použít jako měřič tepla, měřič chladu nebo jako průtokoměr. Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Description:

Nový rozměr ultrazvukového měření tepla a chladu

Nové pojetí – osvědčená technologie
Především pro sofistikované použití v průmyslu, ve velkých obytných budovách nebo v teplárnách byla řada měřičů ULTRAHEAT® rozšířena pro nový jmenovitý průtok qp 150.

ULTRAHEAT qp 150 s novým designem pracuje s vysoce přesnou a osvědčenou ultrazvukovou technologií a lze jej flexibilně použít jako měřič tepla, měřič chladu nebo jako průtokoměr.
Výjimečným znakem měřiče je vyměnitelná měřicí vložka, která podstatně zjednodušuje údržbu a pravidelné následné ověřování či kalibraci a tím zároveň snižuje náklady na životní cyklus měřicí sestavy. Tělo průtokové části (armatura) stále zůstává nainstalovaná na potrubí – bez vlivu na přesnost a stabilitu měření. Právě touto vlastností se ULTRAHEAT odlišuje od ostatních

Vysoká flexibilita s nízkými náklady na životní cyklus měřicí sestavy – vyměnitelná měřicí vložka
Vyměnitelná kalibrovaná měřicí vložka obsahuje měřicí kanál, těsnicí desku s osvědčenými ultrazvukovými měniči a přizpůsobenou elektroniku měřičů T550 (UH50…) nebo T150 (2WR7…).

Armatura jako taková nemá vliv na přesnost ani stabilitu měření a stále zůstává nainstalovaná na potrubí. Při pravidelném následném ověřování je třeba vyměnit pouze tuto měřicí vložku o malé hmotnosti. Tento úkon může snadno provést jediná osoba bez potřeby speciálních nástrojů. Díky tomu jsou podstatně sníženy náklady na životní cyklus celé měřicí sestavy.

Ochrana proti vodě – průtoková část
Tělo průtokové části a vyměnitelná měřicí vložka (bez elektroniky) jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a jsou schváleny podle IP68. Elektroniku s maximální délkou řídícího kabelu 5 m je možné umístit odděleně. To umožňuje provoz i ve velmi náročných podmínkách prostředí.

Funkcionalita elektroniky je shodná s funkcionalitou pro ostatní jmenovité velikosti, a proto nevyžaduje pro komunikaci a servis žádné nové návody apod.

Vlastnosti
  • Ultrazvuková technologie L+G, osvědčená – přesná – stabilní
  • Bezúdržbové zařízení – bez pohyblivých dílů
  • Snadno vyměnitelná měřicí vložka – bez demontáže těla průtokové části (armatury) a bez potřeby speciálních nástrojů
  • Úsporné následné ověřování či kalibrace s minimem montážních úkonů – velmi nízké náklady na provoz a výměnu
  • Vysoce kvalitní konstrukce z nerezové oceli V4A, odolná – trvanlivá – rezuvzdorná
  • Bez montážních omezení a bez nutnosti přímých úseků potrubí, možnost montáže měřicí části do armatury měřicí sestavy  (průtoková část)
Dostupnost
  • Global