Místo: Czech Republic ZměnaClose
Communication

MessageHandler Lite2

Rozvoj trhu s energiemi v České republice a současné trendy v rozvoji od lokálních burz k jednotnému trhu s energií sebou nese postupné zvyšování požadavků na výměnu a unifikaci informací. Operátor, který organizuje trh, neustále rozšiřuje své služby, zajišťuje nepřetržité zpracování dat a rozšiřuje základnu typů a skupin zpráv. Výměna informací, které OTE (Operátor trhu… Přečtěte si více

Kontaktujte nás
Funkce
 •   Správa odběrných předávacích míst (OPM)
 •   Import a export seznamů OPM – správa šablon
 •   Podpůrné funkce pro správu OPM, filtrování, přehledy
 •   Import průběhových naměřených a agregovaných dat pro OPM, správa profilových naměřených dat
 •   Import neprůběhových naměřených dat, manuální zpracování neprůběhových dat
 •   Funkce pro generování a odesílání zpráv
 •   Přehledy odesílaných a přijímaných zpráv v návaznosti na podpůrné funkce
 •   Filtrování, výběrové, vyhledávací a kontrolní funkce managementu zpráv
 •   Definiční funkce pro nastavení aplikace, definování příjemců a odesílatelů
 •   Nastavení komunikačních kanálů pro odesílání a příjem zpráv
Dostupnost
 • Global