Místo: Czech Republic ZměnaClose

Landis+Gyr S760 Smart Grid Device Integrator

Landis+Gyr S760 Smart Grid Device Integrator creates a cross-functional smart grid platform through seamless integration of MV/LV substation devices into a DMS/SCADA system. Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Description:

Budování plně řiditelné a flexibilní vzájemně provázané platformy smart grid

Provozovatelé distribučních sítí se musí vyrovnávat se zvýšenou nestabilitou dodávky energie, způsobenou stárnoucím vybavením a integrací obnovitelných zdrojů, a hledají proto řešení pro zvýšení spolehlivosti a zlepšení infrastruktury pomocí perspektivní technologie, kterou lze snadno aktualizovat podle rostoucích požadavků.

S760 Smart Grid Device Integrator společnosti Landis+Gyr představuje řešení monitorování a řízení vysokonapěťových a nízkonapěťových sítí, které vytváří vzájemně provázanou platformu smart grid prostřednictvím bezproblémové integrace všech zařízení rozvoden, nezávisle na jejich funkcionalitě, do stávajících systémů SCADA a nových IT systémů provozovatelů sítí.

S760 Smart Grid Device Integrator podporuje standardizované protokoly SCADA, protokoly a konfigurace třetích stran, a také protokol CAN pro další moduly.

Flexibilní řešení je možné adaptovat do jakéhokoli prostředí a nabízí také volitelné analogové vstupy pro více konfigurací.

Modulární koncept S760 umožňuje snadné rozšíření a aktualizace pro budoucí požadavky smart grid.

Komplexní dohled nad transformačními stanicemi pro zdokonalení správy investic

Řešení S760 monitoruje kvalitu energie na strategických místech sítě a okamžitě identifikuje problémy způsobující překročení limitů pro elektrickou energii a výpadky její dodávky.
Rychlá lokalizace poruchy, její izolace a obnovení dodávky umožňuje redukovat výpadky u zákazníka.
Přehled o stavu zařízení je možné významně zdokonalit pomocí efektivního měření a analýz elektrických a sekundárních stavových parametrů sítě, připojené generace a zátěže.
V kombinaci s modelováním ekonomických ukazatelů je pak možné optimalizovat investice do rozšiřování sítě, modernizace a řízení připojení.

Zvýšená spolehlivost sítě

Řízení a automatizace na základě sběru dat v reálném čase a možnosti vícekanálové komunikace řešení S760 Smart Grid Device Integrator mohou energetickým společnostem pomoci zredukovat provozní náklady a zvýšit spolehlivost systému.

Mezi tyto funkce patří dálkové ovládání spínacích prvků, automatická regulace napětí, které provozovatelům sítí napomáhají vytvářet plně řiditelné a flexibilní infrastruktury sítí.

Landis+Gyr at SGTech Europe 2015

Vlastnosti
 • Monitorování transformátoru a přívodu
 • Integrace elektroměrů
 • Integrace digitálních indikátorů poruch
 • Automatizace a řízení strategických jističů a spínacích prvků
 • Funkce vícekanálové komunikace (DMP3, 60870, 61850)
 • Správa dat (ukládání na 30 dní a více)
 • Vzdálená konfigurace a aktualizace firmwaru
 • Snadná integrace a instalace
 • Jasně definovaná cesta aktualizace
Varianty
 • Flexibilní konfigurace podle požadavků
Dostupnost
 • Global