Místo: Czech Republic ZměnaClose
Commercial and Industrial Meters

Landis+Gyr E650

Komplexní možnosti měření a záznamu hodnot, vysoká přesnost a bezpečná investice: Přístroje Landis+Gyr série ZxD jsou nejprodávanější elektroměry pro střední a velké průmyslové aplikace. Model 0.2 Class se také těší rostoucí poptávce ze strany rozvodných závodů. Přečtěte si více

Kontaktujte nás
  • Verze pro všechny proudové a napěťové varianty
  • Možnost dodání různých verzí podle specifických potřeb trhu nebo aplikace
Funkce
  • Přístroj orientovaný na budoucnost s rozhraním Plug & Play
  • Nejvyšší přesnost (třída 0.2)
  • Jednofázový záznam spotřeby energie a kvadrantů
  • Nastavení tarifu s hodnotami energie, funkčních charakteristik, předchozích hodnot a procesu zatížení
  • Externí ovládání tarifů se spínacími hodinami, řízením událostí nebo ovládáním více stanic
  • 24 na každou energii a maximální registry
  • Osm simultánních měřících kanálů
  • Komplexní komunikační možnosti
  • Optické rozhraní
  • Podpora IEC nebo DLMS
Dostupnost
  • Global