Místo: Czech Republic ZměnaClose

Landis+Gyr E550 (ZxG300/400)

Na rychle rostoucím trhu se musí dodavatelé energie vyrovnat s jedním rozhodujícím problémem: vybudování vysoce kvalitní sítě je drahé, avšak klíčem k úspěchu je ochrana před ztrátami příjmů, které často způsobuje manipulace v místě měření. Série ZxG značky Landis+Gyr byla navržena tak, aby splňovala právě tento požadavek. Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Description:

Účinnější zabezpečení provozních a účetních procesů

Na rychle rostoucím trhu se musí dodavatelé energie vyrovnat s jedním rozhodujícím problémem: vybudování vysoce kvalitní sítě je drahé, avšak klíčem k úspěchu je ochrana před ztrátami příjmů, které často způsobuje manipulace v místě měření. Série ZxG značky Landis+Gyr byla navržena tak, aby splňovala právě tento požadavek.

K výpočtu hodnot energie a funkčních charakteristik lze použít až dvanáct měřících parametrů (jakékoliv energie a kvadrantu). Tyto přístroje poskytují údaje pro výpočet jednotlivých tarifních hodnot a hodnot kvality sítě. Do paměti se ukládají údaje o spotřebě, funkčních charakteristikách, maximálních hodnotách a předchozích hodnotách, stejně jako profil špičkových hodnot a událostí v období až 512 dnů. Externě nebo interními hodinami lze aktivovat až šestnáct tarifů.

Komunikace – připraven na budoucnost
Elektroměr nabízí úplnou škálu komunikačních rozhraní (CS, RS-232, RS-485, optické). Zvolený přenosový protokol (IEC, DLMS) se identifikuje automaticky; díky vysoké přenosové rychlosti až 38,4 kB/s lze udržet nízké náklady na komunikaci. Výpadky lze hlásit prostřednictvím mobilní sítě pomocí funkce SMS.

Zabezpečení kvality dodávek
Elektroměry série ZxG průběžně monitorují kvalitu sítě a funkční charakteristiky. Informace o poklesech napětí nebo překročení definované hodnoty lze odečíst prostřednictvím různých rozhraní. Události definované jako důležité mohou přímo aktivovat kontakt přípojky.

Ochrana před ztrátami výnosů
Hardware i software přístroje mají pokročilé funkce k odhalování podvodů. Elektroměr ZxG není citlivý na vnější magnetické pole a pokusy o manipulaci v oblasti napájecích vodičů lze identifikovat například poklesem napětí. Přístup k procesu odečtu naměřených hodnot může být chráněn omezeným počtem nesprávně zadaných hesel – poté se přístroj vypne.

Funkce
 • Zvýšená ochrana proti manipulaci
 • Sledování kvality sítě a funkčních charakteristik
 • Jednofázový záznam zvolených energií a kvadrantů
 • Paměť špičkového zatížení a profilu zatížení
 • Nastavení tarifu s hodnotami energie, funkčních charakteristik, předchozích hodnot a profilu zatížení
 • Až šestnáct registrů energie a osm registrů funkčních charakteristik
 • Dvanáct simultánních měřících kanálů
 • Komunikace prostřednictvím CS, RS-232, RS-485
 • Optické rozhraní
 • Podpora IEC nebo DLMS
 • Externí nastavení tarifů řízené spínacími hodinami nebo událostmi
 • Až osm elektrických výstupů
Varianty
 • Verze pro všechny proudové a napěťové varianty
 • Možnost dodání různých verzí podle specifických potřeb trhu nebo aplikace
Dostupnost
 • Global