Místo: Czech Republic ZměnaClose

Gridstream MDMS

Distribuční společnosti v Evropě se v poslední době stále více zaměřují na efektivitu. Efektivita, to je přede-vším lepší využívání možností, lepší plánování investic a také lepší spolupráce se zákazníkem. Posilování role AMM (Automatic Meter Management) a Smart Grid bude v budoucnu navíc přinášet nové možnosti, ale také nové výzvy. Software od společnosti Landis+Gyr Gridstream MDMS přispívá… Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Description:

Distribuční společnosti v Evropě se v poslední době stále více zaměřují na efektivitu. Efektivita, to je přede-vším lepší využívání možností, lepší plánování investic a také lepší spolupráce se zákazníkem. Posilování role AMM (Automatic Meter Management) a Smart Grid bude v budoucnu navíc přinášet nové možnosti, ale také nové výzvy.

Software od společnosti Landis+Gyr Gridstream MDMS přispívá vytvořením inteligentního datového skladu, instalací MDM (Meter Data Management) a nabídkou dalších funkcí právě k dlouhodobému zlepšování efektivity distribučních společností. Pomáhá tak efektivně odpovídat na možnosti a výzvy AMM a Smart Grid nejen dnes, ale i v budoucnosti.

Gridstream MDMS: Datový sklad a současně MDM

Typický systém pro zpracování naměřených dat v distribuční společnosti obvykle ukládá data v lokální databázi a zároveň obsahuje i nástroje na jejich prohlížení, zpracování a export. Výměna dat probíhá prostřednictvím rozhraní realizovaných často křížovým způsobem přímo mezi jednotlivými systémy. Z jediného systému tak vychází více rozhraní. Kvůli této skutečnosti je vyhotovení integrací časově a finančně náročné. Rovněž údržba a upgrady rozhraní nejsou snadné, protože případné změny v systému se musí promítnout do všech rozhraní vycházejících ze systému. Současná práce v různých prostředích je náročná, obzvláště když jsou vyžadována unifikovaná a validovaná data.

Používané systémy na zpracování dat z měření v distribučních společnostech také zřídka respektují aktuální platné normy pro zpracování dat. Důvod je jednoduchý: v době jejich vzniku tyto normy ještě neexistovaly. Proto se data dnes obvykle ukládají proprietárním způsobem.

Gridstream MDMS od společnosti Landis+Gyr představuje nový nástroj pro distribuční společnosti. Obsáhlé řešení zahrnuje mimo jiné datový sklad, MDM pro měření maloodběru i A+B měření, realizuje ukládání dat z různých systémů a nabízí i další zajímavé funkce. Toto řešení také výrazně zjednodušuje integrace s okolními systémy a výměnu dat. Výhodou je rovněž skutečnost, že uložená data jsou normovaná a validovaná. Validace probíhá na základě sofistikovaných algoritmů se zajištěním plné bezpečnosti včetně ukládání všech vývojových stádií při změnách.

Gridstream MDMS respektuje normy pro ukládání dat a rozhraní. To je nesmírně důležité pro budoucí rozvoj IT v distribuční společnosti.

Pro ty distribuční společnosti, které se v budoucnosti rozhodnou používat SAP MDUS, je připraven modul Gridstream SAP MDUS – řešení, které je certifikováno společností SAP.

Dostupnost
  • Amerika
  • Asia-Pacific
  • Evropa, Střední Východ a Afrika