Místo: Czech Republic ZměnaClose

ADVANCE ECOnomic

Měřicí zařízení pro měření elektrické energie, tepla, plynu, vody a čehokoli jiného, co lze nazývat energií, mají společného jmenovatele. Význam energie jako typu informace dramaticky vzrůstá. Energie je drahá a údaje o jejích tocích se tedy začínají velmi cenit. Zařízení pro její měření neobsahují pouze velké objemy energetických údajů, ale také mnoho dalších cenných informací… Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Description:

Multienergetický sběr a správa dat pro domácnosti, průmysl, energetiku a sítě

Měřicí zařízení pro měření elektrické energie, tepla, plynu, vody a čehokoli jiného, co lze nazývat energií, mají společného jmenovatele.

Význam energie jako typu informace dramaticky vzrůstá. Energie je drahá a údaje o jejích tocích se tedy začínají velmi cenit.

Zařízení pro její měření neobsahují pouze velké objemy energetických údajů, ale také mnoho dalších cenných informací pro oblasti identifi kace, statistiky, bezpečnosti a komunikací. Abychom byli schopni tyto informace využít pro ekonomické účely, technologie či ochranu životního prostředí, potřebujeme vědět, jak je lze získávat, ukládat, agregovat, ověřovat a předávat dále.

To vše je možné díky účinnému a spolehlivému nástroji nazvanému ADVANCE ECOnomic.

Funkce
 • Automatický sběr dat pro účely zúčtování a záznamu profilů
 • Normalizace dat
 • Rychlý náhled na data
 • Správa předloh a měřicích přístrojů
 • funkce AutoTemplate
 • Vizualizace dat (graf, tabulka)
 • Funkce pro agregaci dat
 • Dynamické skupiny
 • Virtuální měřicí místa
 • Porovnání dat
 • Nahrazování dat, editace
 • Export dat
 • Správa tarifů a strukturování dat
Dostupnost
 • Global