Místo: Czech Republic ZměnaClose
Software for ICG Metering

ADVANCE ECOnomic

Měřicí zařízení pro měření elektrické energie, tepla, plynu, vody a čehokoli jiného, co lze nazývat energií, mají společného jmenovatele. Význam energie jako typu informace dramaticky vzrůstá. Energie je drahá a údaje o jejích tocích se tedy začínají velmi cenit. Zařízení pro její měření neobsahují pouze velké objemy energetických údajů, ale také mnoho dalších cenných informací… Přečtěte si více

Kontaktujte nás
Funkce
 • Automatický sběr dat pro účely zúčtování a záznamu profilů
 • Normalizace dat
 • Rychlý náhled na data
 • Správa předloh a měřicích přístrojů
 • funkce AutoTemplate
 • Vizualizace dat (graf, tabulka)
 • Funkce pro agregaci dat
 • Dynamické skupiny
 • Virtuální měřicí místa
 • Porovnání dat
 • Nahrazování dat, editace
 • Export dat
 • Správa tarifů a strukturování dat
Dostupnost
 • Global