Místo: Czech Republic ZměnaClose

Společnost Landis+Gyr v České republice

Kombinace mezinárodní zkušenosti se znalostí místního trhu

Společnost Landis+Gyr je hlavním poskytovatelem integrovaných řešení pro řízení energií energetickým společnostem. Měřiče a řešení naší společnosti pomáhají podnikům a koncovým zákazníkům dosáhnout úspory energie, snížení nákladů na energie a udržitelného využívání zdrojů.

Společnost Landis+Gyr působí ve 30 zemích na pěti kontinentech a nabízí nejširší portfolio produktů a služeb v oblasti měření spotřeby energie a je jedinečný ve své schopnosti dodávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. S ročními tržbami přesahujícími 1,5 miliardy USD vyvíjí Landis+Gyr činnost ve 30 zemích v pěti světadílech a zaměstnává více než 5 000 lidí se základním cílem pomáhat lidem lépe hospodařit s energií – manage energy better.

Společnost má ve světě vedoucí postavení v oblasti měření spotřeby energie s vynikající pozicí v oblasti pokročilého řízení energie (AMM) neboli „inteligentních elektroměrů“, které jsou základním prvkem mezinárodního úsilí o zdokonalení systémů rozvodu energie a zajištění efektivní a spolehlivé distribuce energie.

Společnost Landis+Gyr připravuje cestu pro další generaci inteligentních sítí a podporuje interoperativní a otevřené standardní prostředí. Společnost pomáhá zákazníkům lépe spravovat energie tím, že poskytuje komplexní špičkové řešení pro všechny jejich potřeby. Předávané know-hoe a mezinárodní znalosti společnosti jsou v rukou lidí, kteří jjsou skutečnými znalci místních trhů, což zaručuje odborné vedení a je současně zárukou poskytování inovativních technologií.

 

1. Historie společnosti Landis+Gyr s.r.o.

1991
Po obnovení možnosti soukromého podnikání v České republice byla založena kancelář Landis&Gyr v Praze. U jejího zrodu stálo několik nadšenců – odborníků ze společnosti ČEZ, kteří se dříve zabývali technologií Landis&Gyr. Tito pracovníci, specializovaní na řídicí systémy, měření a telekomunikace, iniciovali vznik pobočky Landis&Gyr v České republice.

1996
Pro posílení místní působnosti v Čechách i na Moravě vzniká kancelář Landis&Gyr v Ostravě

1998
V důsledku celosvětového začlenění společnosti Landis&Gyr do společnosti Siemens, divize PTD, se i česká kancelář stává součástí entity Siemens Metering.

2002
V rámci změn ve skupině s novým vlastníkem KKR se od 1. listopadu 2002 objevuje na českém trhu společnost Landis+Gyr s.r.o.

Přestože globálním trendem skupiny je orientace na elektroměry, doménou české kanceláře je vedle obchodu s elektroměry zaměření na systémy dálkové akvizice a zpracování dat. Podařilo se, že společnost Landis+Gyr s.r.o. získala 100% pokrytí těmito systémy na českém trhu s elektřinou. Hlavní součástí dodávky komplexních řešení jsou měřicí systémy. Nejznámější a nejrozšířenější z nich byla centrála DGC2000, jejímž nástupcem se stal MDW Converge, který používají všechny distribuční společnosti v ČR. Na tyto systémy navazuje aplikace www100 – datový portál pro internetové přenosy naměřených dat. K předávání dat na Operátora trhu s elektřinou OTE byl pak vyvinut systém zvaný Message Handler.

2003
Pro lokální přítomnost na slovenském trhu byla založena Organizačná zložka Landis+Gyr v Bratislavě.

2004
Převzetím skupiny L+G novým vlastníkem Bayard Capital of Australia se v pražské kanceláři stávající trendy obchodu a vývoje nemění, naopak se jen potvrzuje a posiluje její zaměření na měřicí systémy a řešení.

2006 
Následkem převzetí finské skupiny Enermet v globálním měřítku se česká kancelář rozrostla o 2 pracovníky společnosti Enermet, působící na území ČR. Integrace v českých podmínkách proběhla hladce a bezproblémově, v pracovně-přátelském ovzduší. Jednotný tým se stará o zákazníky obou společností.

2009
Kompetence české kanceláře se umocňují přesunem softwarových i hardwarových zdrojů k vývoji, testování, servisu a obchodu systémů Landis+Gyr ze švýcarského Zugu do Prahy a Ostravy.

2011
Korporace Toshiba přistoupila ke kupní smlouvě s akcionáři Landis+Gyr, prostřednictvím které Toshiba, jedna z předních světových firem v oblasti elektroniky a systémů pro energetiku, kupuje za 2,3 miliardy US$ společnost Landis+Gyr, předního světového dodavatele řešení pro řízení energií pro energetické společnosti, a vytvoří tak hlavního světového hráče v řešeních Smart Grid. Akvizice je cílena tak, aby vytvořila novou rostoucí platformu v rámci firmy Toshiba specificky zaměřenou na příležitosti celosvětového  řešení Smart Grid, a aby přinesla výhody jak energetickým společnostem, tak koncovým zákazníkům. Sloučení rozšíří tradici firmy Toshiba známé svou prvotřídní inovací, produktovým portfoliem a orientací na výzkum a vývoj o světoznámou značku a prestiž Landis+Gyr jako znamenitého dodavatele řešení Smart Metering.

2. Specifikum Landis+Gyr s.r.o. v rámci skupiny

Na základě znamenitých zkušeností a potenciálu v oblasti IT, který byl v Praze za roky působení vybudován, se v roce 2009 pražská kancelář L+G stává kompetenčním centrem pro komplexní vývoj, testování a servis systémů Converge, Advance ECOnomic, W1000 a Message Handler pro celou skupinu Landis+Gyr přesunem vývojových, testovacích a servisních zdrojů a prostředků a infrastruktury z Zugu do Prahy, popř. Ostravy.

Společnost Landis+Gyr má v České a Slovenské republice vybudován silný, více než 70ti-členný tým, který se vedle obchodních činností specializuje na vývoj nových řešení a na technickou a servisní podporu. Přestože globálním trendem skupiny je orientace na elektroměry, doménou české kanceláře je vedle obchodu s elektroměry zaměření na systémy dálkové akvizice a zpracování dat. Podařilo se, že společnost Landis+Gyr s.r.o. získala 100% pokrytí těmito systémy na českém trhu s elektřinou. Hlavní součástí dodávky komplexních řešení jsou měřicí systémy. Nejznámější a nejrozšířenější z nich je centrála Converge, kterou používají všechny distribuční společnosti v České republice. Na tyto systémy navazuje aplikace W1000  – datový portál pro internetové přenosy naměřených dat. Zajímavým řešením je Advance, systém pro multienergetický sběr a správu dat pro domácnosti, průmysl a energetiku. Portfolio v oblasti managementu naměřených dat doplňuje systém MDMS. K předávání dat na Operátora trhu s elektřinou OTE slouží systém zvaný Message Handler. Českou specialitou v rámci portfolia Landis+Gyr je i systém e-Point, který zasahuje do oblasti energetického managementu a je využitelný pro Smart Grid. Aktuálně naplňujeme i masivní trend internetu věcí (IoT), kdy ve spolupráci s globálním dodavatelem komunikačních technologií Vodafone nabízíme službu sběru a zpracování dat z měřidel pomocí řešení umístěného v cloudu.