Místo: Czech Republic ZměnaClose

Společnost Landis+Gyr v České republice

Kombinace mezinárodní zkušenosti se znalostí místního trhu

Společnost Landis+Gyr je hlavním poskytovatelem integrovaných řešení pro řízení energií energetickým společnostem. Měřiče a řešení naší společnosti pomáhají podnikům a koncovým zákazníkům dosáhnout úspory energie, snížení nákladů na energie a udržitelného využívání zdrojů.

Společnost Landis+Gyr působí ve 30 zemích na pěti kontinentech a nabízí nejširší portfolio produktů a služeb v oblasti měření spotřeby energie a je jedinečný ve své schopnosti dodávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. S ročními tržbami přesahujícími 1,5 miliardy USD vyvíjí Landis+Gyr činnost ve 30 zemích v pěti světadílech a zaměstnává více než 5 000 lidí se základním cílem pomáhat lidem lépe hospodařit s energií – manage energy better.

Společnost má ve světě vedoucí postavení v oblasti měření spotřeby energie s vynikající pozicí v oblasti pokročilého řízení energie (AMM) neboli „inteligentních elektroměrů“, které jsou základním prvkem mezinárodního úsilí o zdokonalení systémů rozvodu energie a zajištění efektivní a spolehlivé distribuce energie.

Společnost Landis+Gyr připravuje cestu pro další generaci inteligentních sítí a podporuje interoperativní a otevřené standardní prostředí. Společnost pomáhá zákazníkům lépe spravovat energie tím, že poskytuje komplexní špičkové řešení pro všechny jejich potřeby. Předávané know-hoe a mezinárodní znalosti společnosti jsou v rukou lidí, kteří jjsou skutečnými znalci místních trhů, což zaručuje odborné vedení a je současně zárukou poskytování inovativních technologií.

 

1. Historie společnosti Landis+Gyr s.r.o.

1991
Po obnovení možnosti soukromého podnikání v České republice byla založena kancelář Landis&Gyr v Praze. U jejího zrodu stálo několik nadšenců – odborníků ze společnosti ČEZ, kteří se dříve zabývali technologií Landis&Gyr. Tito pracovníci, specializovaní na řídicí systémy, měření a telekomunikace, iniciovali vznik pobočky Landis&Gyr v České republice.

1996
Pro posílení místní působnosti v Čechách i na Moravě vzniká kancelář Landis&Gyr v Ostravě

1998
V důsledku celosvětového začlenění společnosti Landis&Gyr do společnosti Siemens, divize PTD, se i česká kancelář stává součástí entity Siemens Metering.

2002
V rámci změn ve skupině s novým vlastníkem KKR se od 1. listopadu 2002 objevuje na českém trhu společnost Landis+Gyr s.r.o.

Přestože globálním trendem skupiny je orientace na elektroměry, doménou české kanceláře je vedle obchodu s elektroměry zaměření na systémy dálkové akvizice a zpracování dat. Podařilo se, že společnost Landis+Gyr s.r.o. získala 100% pokrytí těmito systémy na českém trhu s elektřinou. Hlavní součástí dodávky komplexních řešení jsou měřicí systémy. Nejznámější a nejrozšířenější z nich byla centrála DGC2000, jejímž nástupcem se stal MDW Converge, který používají všechny distribuční společnosti v ČR. Na tyto systémy navazuje aplikace www100 – datový portál pro internetové přenosy naměřených dat. K předávání dat na Operátora trhu s elektřinou OTE byl pak vyvinut systém zvaný Message Handler.

2003
Pro lokální přítomnost na slovenském trhu byla založena Organizačná zložka Landis+Gyr v Bratislavě.

2004
Převzetím skupiny L+G novým vlastníkem Bayard Capital of Australia se v pražské kanceláři stávající trendy obchodu a vývoje nemění, naopak se jen potvrzuje a posiluje její zaměření na měřicí systémy a řešení.

2006 
Následkem převzetí finské skupiny Enermet v globálním měřítku se česká kancelář rozrostla o 2 pracovníky společnosti Enermet, působící na území ČR. Integrace v českých podmínkách proběhla hladce a bezproblémově, v pracovně-přátelském ovzduší. Jednotný tým se stará o zákazníky obou společností.

2009
Kompetence české kanceláře se umocňují přesunem softwarových i hardwarových zdrojů k vývoji, testování, servisu a obchodu systémů Landis+Gyr ze švýcarského Zugu do Prahy a Ostravy.

2011
Korporace Toshiba přistoupila ke kupní smlouvě s akcionáři Landis+Gyr, prostřednictvím které Toshiba, jedna z předních světových firem v oblasti elektroniky a systémů pro energetiku, kupuje za 2,3 miliardy US$ společnost Landis+Gyr, předního světového dodavatele řešení pro řízení energií pro energetické společnosti, a vytvoří tak hlavního světového hráče v řešeních Smart Grid. Akvizice je cílena tak, aby vytvořila novou rostoucí platformu v rámci firmy Toshiba specificky zaměřenou na příležitosti celosvětového  řešení Smart Grid, a aby přinesla výhody jak energetickým společnostem, tak koncovým zákazníkům. Sloučení rozšíří tradici firmy Toshiba známé svou prvotřídní inovací, produktovým portfoliem a orientací na výzkum a vývoj o světoznámou značku a prestiž Landis+Gyr jako znamenitého dodavatele řešení Smart Metering.

2. Specifikum Landis+Gyr s.r.o. v rámci skupiny

Na základě znamenitých zkušeností a potenciálu v oblasti IT, který byl v Praze za roky působení vybudován, se v roce 2009 pražská kancelář L+G stává kompetenčním centrem pro komplexní vývoj, testování a servis systémů Converge, Advance ECOnomic, W1000 a Message Handler pro celou skupinu Landis+Gyr přesunem vývojových, testovacích a servisních zdrojů a prostředků a infrastruktury z Zugu do Prahy, popř. Ostravy.

Společnost Landis+Gyr má v České a Slovenské republice vybudován silný, více než 70ti-členný tým, který se vedle obchodních činností specializuje na vývoj nových řešení a na technickou a servisní podporu. Přestože globálním trendem skupiny je orientace na elektroměry, doménou české kanceláře je vedle obchodu s elektroměry zaměření na systémy dálkové akvizice a zpracování dat. Podařilo se, že společnost Landis+Gyr s.r.o. získala 100% pokrytí těmito systémy na českém trhu s elektřinou. Hlavní součástí dodávky komplexních řešení jsou měřicí systémy. Nejznámější a nejrozšířenější z nich je centrála Converge, kterou používají všechny distribuční společnosti v České republice. Na tyto systémy navazuje aplikace W1000  – datový portál pro internetové přenosy naměřených dat. Zajímavým řešením je Advance, systém pro multienergetický sběr a správu dat pro domácnosti, průmysl a energetiku. Portfolio v oblasti managementu naměřených dat doplňuje systém MDMS. K předávání dat na Operátora trhu s elektřinou OTE slouží systém zvaný Message Handler. Českou specialitou v rámci portfolia Landis+Gyr je i systém e-Point, který zasahuje do oblasti energetického managementu a je využitelný pro Smart Grid. Aktuálně naplňujeme i masivní trend internetu věcí (IoT), kdy ve spolupráci s globálním dodavatelem komunikačních technologií Vodafone nabízíme službu sběru a zpracování dat z měřidel pomocí řešení umístěného v cloudu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close