Místo: Czech Republic ZměnaClose

Naše vize

Budování základů smart grid a smart community

Jako celosvětový lídr v oblasti integrovaných řešení pro řízení energie Landis+Gyr věří, že zavedení inteligentního měření a rozvoj inteligentních sítí znamená více než pouhý rozvoj energetické politiky nebo jev omezující se na energetický průmysl. Jde spíše o trend směrem k digitalizované společnosti.

Nyní je správný okamžik pro uvažování o inteligentním měření a inteligentních sítích jako stavebních kamenech pro inteligentní komunity – ucelený systém, v němž jsou nové komunity schopny udržovat a zvyšovat úroveň komfortu i při podstatném snižování spotřeby energie. Toto pojetí kombinuje infrastrukturu výroby energie (konvenční, obnovitelné i mikro zdroje) s informačními a komunikačními sítěmi a systémy, sociální infrastr   ukturou i řízením energie v domácnostech včetně inteligentních přístrojů s cílem vytvoření energeticky účinné, bezpečné a zdravé mobilní komunity.

Základním kamenem tohoto vývoje a rozvoje inteligentních sítí je velkoplošné zavádění inteligentních měřidel. Tyto inteligentní rozvodné sítě jsou nezbytným předpokladem pro další kroky směrem k udržitelné budoucnosti — využívání energie z obnovitelných zdrojů v podstatném měřítku. Společnost Landis+Gyr vyvinula řešení usnadňující zákazníkům tento proces přechodu: řešení Gridstream. Gridstream umožňuje provozovatelům a dodavatelům sítí začlenit se do informační společnosti cestou integrace inteligentního měření do širšího rámce informačních a komunikačních technologií. Výsledkem jsou digitalizované, mnohosměrné energetické rozvodné a komunikační systémy.

Jsme přesvědčeni, že smart metering představuje základnu pro zásadnější změny způsobů řízení energie v moderní společnosti.

Customer focus

customer focus

Trusted partner

trusted-partner

Innovative spirit

innovative-spirit

Committed to quality

committed-to-quality

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close