Místo: Czech Republic ZměnaClose

Naše vize

Budování základů smart grid a smart community

Jako celosvětový lídr v oblasti integrovaných řešení pro řízení energie Landis+Gyr věří, že zavedení inteligentního měření a rozvoj inteligentních sítí znamená více než pouhý rozvoj energetické politiky nebo jev omezující se na energetický průmysl. Jde spíše o trend směrem k digitalizované společnosti.

Nyní je správný okamžik pro uvažování o inteligentním měření a inteligentních sítích jako stavebních kamenech pro inteligentní komunity – ucelený systém, v němž jsou nové komunity schopny udržovat a zvyšovat úroveň komfortu i při podstatném snižování spotřeby energie. Toto pojetí kombinuje infrastrukturu výroby energie (konvenční, obnovitelné i mikro zdroje) s informačními a komunikačními sítěmi a systémy, sociální infrastr   ukturou i řízením energie v domácnostech včetně inteligentních přístrojů s cílem vytvoření energeticky účinné, bezpečné a zdravé mobilní komunity.

Základním kamenem tohoto vývoje a rozvoje inteligentních sítí je velkoplošné zavádění inteligentních měřidel. Tyto inteligentní rozvodné sítě jsou nezbytným předpokladem pro další kroky směrem k udržitelné budoucnosti — využívání energie z obnovitelných zdrojů v podstatném měřítku. Společnost Landis+Gyr vyvinula řešení usnadňující zákazníkům tento proces přechodu: řešení Gridstream. Gridstream umožňuje provozovatelům a dodavatelům sítí začlenit se do informační společnosti cestou integrace inteligentního měření do širšího rámce informačních a komunikačních technologií. Výsledkem jsou digitalizované, mnohosměrné energetické rozvodné a komunikační systémy.

Jsme přesvědčeni, že smart metering představuje základnu pro zásadnější změny způsobů řízení energie v moderní společnosti.

Customer focus

customer focus

Trusted partner

trusted-partner

Innovative spirit

innovative-spirit

Committed to quality

committed-to-quality