Tisková zpráva – Landis+Gyr získal titul Světová společnost AMI 2014 Frost & Sullivan

Frost & Sullivan ocenil společnost Landis+Gyr za vývoj inovativních technologií pro celosvětový rozvoj inteligentních sítí

Landis+Gyr je jednou z mála společností v sektoru AMI, které dokáží poskytovat skutečné end-to-end řešení.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornie, 2. února 2015 – Na základě svých nejnovějších analýz trhu s řešeními AMI (Advanced Meter Infrastructure) udělila agentura Frost & Sullivan společnosti Landis+Gyr cenu Světová společnost AMI roku 2014. Společnost Landis+Gyr neustálými inovacemi AMI vytrvale usiluje o dosažení vyšších cílů v oboru řízení energie. Dodává špičková řešení nejen pro energetické společnosti, ale také pro spotřebitele energie na celém světě.

Společnost Landis+Gyr zaznamenala velké úspěchy v úsilí pomoci energetickým společnostem zvýšit efektivitu energetických sítí, snížit náklady na energii, udržitelně využívat zdroje, a také plně využívat potenciál technologie smart grid. Disponuje také komplexním portfoliem produktů, které patří k nejrozsáhlejším v průmyslu, a poskytuje řešení pro současné i budoucí potřeby infrastruktury AMI. Typickým příkladem je systém Gridstream, modulární end-to-end řešení pro smart grid, který kombinuje měření, komunikace, řízení sítě, software, aplikace pro sítě i pro spotřebitele a profesionální služby v jediné bezpečné a integrované platformě.

Kromě svého organického růstu společnost Landis+Gyr také vnesla rozruch do prostoru fúzí a akvizic. Krátce po převzetí společností Bayard Capital v roce 2004 uskutečnila společnost Landis+Gyr 14 různých investic v sektoru energetických společností a převedením kapitálových prostředků v hodnotě více než 1,2 mld. USD expandovala z podnikání v oboru měření do prostoru vytváření sítí a komunikací. Tyto technologie a kvalifikace ji vyzdvihly na vrchol trhu AMI a ve vlastnictví společnosti Toshiba od roku 2011 zůstává Landis+Gyr aktivní při získávání komplementárního know-how.

 

Landis+Gyr 2014 Global AMI Company of the Year Award - Download the Analyst Report

 

„V roce 2014 realizoval Landis+Gyr akvizici společnosti PowerSense, která se zabývá technologií smart grid, a společnosti GRIDiant, která se specializuje na technologie síťové konektivity,“ uvedl Gautham Gnanajothi, průmyslový analytik společnosti Frost & Sullivan. „Integrace nejmodernějších modelů konektivity GRIDiant a vysoce kvalitních monitorovacích a řídicích systémů a technologií optických senzorů PowerSense, společně se současným portfoliem Landis+Gyr, vytváří předpoklad pro vývoj přelomových produktů nové generace.“

Úspěch společnosti a její dobrý vztah se zákazníky je možné přičíst unikátnímu dvoustrannému přístupu k inovacím. Prvním je inovace nabídky standardních produktů a druhým inovace řešení přizpůsobených potřebám zákazníků. Takový přístup pomáhá dosáhnout rovnováhy mezi požadavky trhu a požadavky zákazníka z pohledu inovací.

Společnost Landis+Gyr je příkladem vysoké hodnoty pro zákazníky, protože nabízí produkty s vynikajícím poměrem cena /  výkon, kvalitní měřidla, možnosti využití potenciálu a vlastností sítě, zvýšení provozní kapacity prodeje a vysokou úroveň zabezpečení. Svým zaměřením na inovace ve všech oblastech podnikání zajišťuje interoperabilitu v celém procesu hodnot. Má v průmyslu největší základnu nainstalovaných měřidel s více než 300 miliony přístrojů, nainstalovala přibližně 49 milionů inteligentních měřidel a poskytla služby energetického managementu pro 14 milionů odběrných míst.

„Landis+Gyr poskytuje prvotřídní průmyslové služby, od výzkumu a vývoje produktů až po vysoce kvalitní poprodejní služby a efektivní servis a provoz,“ uvedl Gautham. „Spolupracuje s nejlepšími světovými dodavateli na optimalizaci hodnot pro své zákazníky a podporuje inovativní a udržitelný proces spolupráce a poskytování služeb.“

V roce 2013 zaujala společnost Landis+Gyr první místo na světovém trhu (s výjimkou Číny) s tržním podílem 44 procent, což představuje nárůst o 11 procent oproti roku 2012, a více než pětkrát větší tržní podíl než jaký zaujímá její nejbližší konkurent. Úspěch poskytovaných řešení a služeb zajistil společnosti Landis+Gyr uznání za technologickou vyspělost, inovativní přístup a zaměření na zákazníka.

Agentura Frost & Sullivan každoročně uděluje tuto cenu společnostem, které prokázaly vynikající výsledky v inovativní strategii růstu a její účinné implementaci. Oceněná společnost prokázala silnou pozici z hlediska inovace produktů a technologií, hodnot služeb pro zákazníky a rychlosti reakce na požadavky trhu. Záměrem ocenění je sledovat výrazné hráče na průmyslovém trhu a jejich aktivity a oceňovat nejlepší postupy, které napomáhají budoucímu růstu.

Cena Best Practices agentury Frost & Sullivan oceňuje společnosti na různých regionálních i globálních trzích za výjimečné úspěchy a výkony, například v oblasti dosahování vedoucího postavení, technologických inovací, zákaznických služeb a vývoje strategických produktů. Průmysloví analytici srovnávají hráče na trhu a měří výkony pomocí hloubkových průzkumů, analýz a rozsáhlého sekundárního testování, aby mohli určit, které průmyslové postupy jsou těmi nejlepšími.

O společnosti Landis+Gyr
Společnost Landis+Gyr je předním světovým poskytovatelem integrovaných řešení v oblasti energetiky zaměřených na potřeby energetických společností a je jedinečným ve své schopnosti dodávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. Landis+Gyr nabízí v současné době nejširší portfolio produktů a služeb v oboru měření energie a připravuje cestu pro novou generaci smart grid. Landis+Gyr je samostatná rychle rostoucí společnost skupiny Toshiba (TKY:6502), která je ze 40 % vlastněna společností Innovation Network Corporation of Japan. Landis+Gyr působí ve 30 zemích na pěti světadílech a zaměstnává 5 500 lidí a jejím cílem je celosvětová podpora lepšího využívání energie.

O společnosti Frost & Sullivan
Společnost Frost & Sullivan, Growth Partnership Company, spolupracuje s klienty na prosazování inovací, které pomáhají řešit globální výzvy a s nimi spojené příležitosti růstu, a které zásadním způsobem ovlivňují současné trhy.

Naše „Partnerství pro růst“ podporuje klienty prostřednictvím identifikace těchto příležitostí a integrace dvou klíčových prvků, které jsou hnacím motorem vizionářské inovace: Integrovaná nabídka hodnoty a Infrastruktura partnerství.

  • Integrovaná nabídka hodnoty poskytuje podporu našim klientům ve všech fázích jejich cesty k vizionářské inovaci, včetně výzkumu, analýzy, strategie, vize, inovace a implementace.
  • Infrastruktura partnerství je zcela unikátní, protože vytváří základ, který vizionářskou inovaci umožňuje realizovat. Zahrnuje náš 360stupňový výzkum, komplexní zastřešení průmyslových odvětví, nejlepší pracovní zkušenosti a také náš celosvětový dosah více než 40 kanceláří.

Již více než 50 let rozvíjíme strategie růstu pro 1000 celosvětových organizací, nové podniky, veřejný sektor a investiční komunitu. Je vaše organizace připravena na příští vlnu průmyslové konvergence, razantní technologie, rostoucí konkurenci, silné trendy, revoluční praktiky, změny dynamiky zákazníků a nové modely ekonomiky?

Kontakt:
Mireya Espinoza
P: +1 (0) 210 247 3870
F: +1 (0) 210 348 1003
E: mireya.espinoza@frost.com